1.
Miért érdeke a Klubnak a felmérés elvégzése?
2.
Miért érdeke a játékosoknak a felmérés elvégzése?
3.
Mit ad a felmérés egy a csapatát jól ismerő edzőnek?
4.
Mit ad a felmérés a csapatnál új edzőnek?
5.
Mikor érdemes elvégeztetni a felmérést?
6.
Mennyit javul a csapat teljesítménye a felmérés hatására?
7.
Segít-e a tehetségek felkutatásában a felmérés?
8.
Az edző munkájáról ad-e képet a felmérés?
9.
Kapnak-e egységes értelmezést az egyes szempont-kérdések?
10. A megadottakon kívül más szempontokkal is elvégezhető-e a felmérés?
11. Mi a következménye annak, ha néhány játékos felületesen adja meg a kért adatokat?
12. Mennyi az objektivitás és mennyi a felmérőktől függő mozzanat a felmérésben?
13. Nem okoz-e az összesítésnél aránytalanságot, hogy a különböző szakmai szempontcsoportok kérdései nem egyenlő számúak?
14. Felmérhetők-e a felmérésről hiányzó játékosok?
15. Érdemes-e a felmérést megismételni? Ha igen mikor?
16. Mit kap a felmérésből a Klub és mit kapnak a játékosok?
17. Mit jelent a titkosság?
18. Hogyan biztosítják az adatvédelmet?
19. Miért nevezik "360 fokos" -nak a vizsgálatot?
20. Mennyire hiteles a módszer?
1.
Miért érdeke a Klubnak a felmérés elvégzése?

Mert hiteles és finom képet kaphat játékosainak és csapatának jelenlegi állapotáról,
ezáltal fejlesztésük pontosabban megtervezhető.

2.
Miért érdeke a játékosoknak a felmérés elvégzése?

Mert véleményükkel segíthetik a csapatot, szembesülhetnek társaik értékítéletével, reális képet kaphatnak önmagukról.

3.
Mit ad a felmérés egy a csapatát jól ismerő edzőnek?

Az eddig ismert információkat kiegészíti és rendszerbe szedi. A játékosok rejtett
önértékelési problémái, és bizonyos, az "edző háta mögötti" információk sokszor csak
így kerülhetnek felszínre. (Például egy játékos szorongása, motiválatlansága, stb.)
A felmérés segítségével az edző döntéseit úgy hozhatja meg, mintha előtte a csapat
minden tagjával konzultált volna számos lényeges kérdésben, titkosan!

4.
Mit ad a felmérés a csapatnál új edzőnek?

Az előbbiek mellett (ld. 3. kérdés) egy új edzőnek különösen sokat nyújt a felmérés, mert jelentősen csökkenti a játékosok megismerésének idejét.

5.
Mikor érdemes elvégeztetni a felmérést?

Minden esetben ajánlott a Klub előrelépési szándékaitól függően, új edzőnél pedig
különösen indokolt!
Új játékosok érkezésekor pedig (legalább) 3 tétmérkőzést követően.

6.
Mennyit javul a csapat teljesítménye a felmérés hatására?

A felmérés diagnosztikai módszer, nem feladata a megoldások kidolgozása.
Továbbgondolása révén azonban jelentősen javulhat a csapat teljesítménye!

7.
Segít-e a tehetségek felkutatásában a felmérés?

Igen. Az értékelésből azonnal kitűnnek a játékosok értékei.

8.
Az edző munkájáról ad-e képet a felmérés?

Közvetlenül nem. A felmérés játékosokat és a csapatot vizsgálja.

9.
Kapnak-e egységes értelmezést az egyes szempont-kérdések?

Igen. Minden szemponthoz pontos, egyértelmű instrukció is tartozik.
10.
A megadottakon kívül más szempontokkal is elvégezhető-e a felmérés?

Igen. Bármely szempont felcserélhető a Klub által kért szempontokkal.

11.
Mi a következménye annak, ha néhány játékos felületesen adja meg a kért
adatokat?

A rendkívül magas adatszám miatt (kb.12.000) az eredményt érdemben nem
befolyásolja.

12.
Mennyi az objektivitás és mennyi a felmérőktől függő mozzanat a felmérésben?

A felmérők szerepe csupán a kapott adatok feldolgozására korlátozódik.

13.
Nem okoz-e az összesítésnél aránytalanságot, hogy a különböző szakmai
szempontcsoportok kérdései nem egyenlő számúak?


Nem, mert a szoftver ezt figyelembe veszi és korrigálja.
14.
Felmérhetők-e a felmérésről hiányzó játékosok?

A hiányzó játékosokról is nyilatkoznak a többiek. Önértékelésük később is pótolható.

15.
Érdemes-e a felmérést megismételni? Ha igen mikor?

Az átigazolásokat követően legalább 3 tétmérkőzés után, egyébként évente célszerű,
így a változások nyomon követhetők.

16.
Mit kap a felmérésből a Klub és mit kapnak a játékosok?

Az "Értékelés" részletes leírásában felsorolt tartalmat (kb. 50-60 oldal) laminált,
színes lapokon, dossziéban kapja a Klub, értékelési útmutatóval, és a játékosok részére
átadható személyi értékelőlapok másodpéldányával. Az eredmények természetesen elektronikus formában is rendelkezésre állnak.

17.
Mit jelent a titkosság?

A játékosok által adott konkrét adatokat nem szolgáltatjuk ki még a Klubnak sem, csak
az ezekből számolt átlagokat és sorrendeket. (A szociometriai eredmények
kivételével.) Ez lényeges eleme a módszernek és szükséges ahhoz, hogy őszinte
válaszokat kapjunk.
18.
Hogyan biztosítják az adatvédelmet?

A felmérés szigorú adatvédelmi előírásoknak felel meg, ld. "Adatvédelem".
(Egyedi biztonsági megoldások is beépíthetők. Például kivételes esetben a Klubnál
történhet a feldolgozás.)

19.
Miért nevezik "360 fokos" -nak a módszert?

Mert a vizsgált személyt mintegy "körbejárja", az ő közvetlen környezetében lévő, őt
jól ismerő emberek véleményének megkérdezésével és feldolgozásával.

20.
Mennyire hiteles a módszer?

A 360 fokos módszer megbízhatósága és hatékonysága ismert, alkalmazása világszerte
elterjedt.
Például:
- http://www.360-degreefeedback.com
- http://www.resourcehr.com
- http://www.shlusa.com

Copyright © 2005 - Minden jog fenntartva
Nyitó oldal Készítette: APDESIGN